HUISREGELS

01. Het is verboden om: glaswerk, blik, plastic flessen, (alcoholhoudende) dranken, etenswaren, spuitbussen, vuurwerk, (vuur)wapens en andere gevaarlijke voorwerpen mee naar binnen te nemen op het festivalterrein, op straffe van inbeslagname.

02. Bij de toegangscontrole behoudt de organisatie van GOA zich het recht om alle tassen te controleren op bovengenoemde zaken. Indien de organisatie van GOA hiervoor aanleiding ziet behoudt zij zich het recht voor om mensen ook te fouilleren.

03. De organisatie van GOA , dan wel de personen die voor de organisatie van GOA werkzaam zijn, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal en enig letsel en/of materiële schade, die bezoekers van het festival kunnen ondervinden. Dit geldt zowel binnen als buiten het festivalterrein.

04. Bezoekers zijn verplicht zich te houden aan voorschriften en/of aanwijzingen van de organisatie en de vrijwilligers. De organisatie behoudt zich het recht voor personen die dit niet doen de toegang te weigeren of te verwijderen van het festivalterrein.

05. Het is verboden om professionele apparatuur ter vervaardiging van beeld- en/of geluidsfragmenten voor commerciële doeleinden mee naar binnen te nemen op het festivalterrein zonder vooraf gegeven toestemming door de organisatie.

06. Consumptiebonnen zijn alleen geldig op Gaellus Open Air en op de Tienderse Kermis. Gekochte bonnen zijn niet inwisselbaar.

07. Op het festivalterrein zijn BHV-ers aanwezig.

08. Gebruik en/of bezit van soft- en harddrugs, alsmede het verhandelen ervan, is niet toegestaan. Bij constatering kan de organisatie de politie inschakelen.

09. Er wordt geen alcohol geschonken aan personen onder de 16 jaar. Bij de ingang ontvangt iedere bezoeker van 16 jaar en ouder een polsbandje. Enkel en alleen op vertoon van dit polsbandje wordt er alcohol verstrekt. Bij twijfel zal naar een geldig legitimatiebewijs worden gevraagd.

10. Het betreden van het festivalterrein geschiedt op eigen risico.